Działanie 7.6 – Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 stycznia 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik