Działanie 7.6 – Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17

Dodano przez: Daniel Sawicki | 7 lipca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu  nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K27/17 dla Działania 7.6 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej.
Plik do pobrania