Działanie 7.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 24 czerwca 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K45/19 z dnia 22.01.2019 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono kwotę środków przeznaczonych na konkurs pozwalającą na skierowanie do dofinansowania 6 projektów.

Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.