Działanie 7.6 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 maja 2019

W związku z zakończeniem procedury odwoławczej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 z dnia 16.10.2018 r. Aktualizacja po procedurze odwoławczej. Pobierz plik