Działanie 7.6 – Lista projektów skierowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 marca 2019

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 skierowanych do II fazy oceny. Pobierz plik