Działanie 7.6 – Lista projektów skierowanych do II fazy oceny

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 lutego 2022

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach I fazy oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia Listę projektów skierowanych do II fazy oceny w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K71/21.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.  Pobierz plik