Działanie 7.6 Lista projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 31 października 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w dniu dzisiejszym udostępnia  Listę projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych w interesie ogólnym złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K28/17, skierowanych do oceny w ramach Komisji Oceny Projektów. Planowany termin rozpoczęcia prac Komisji Oceny Projektów to 2.11.2017 r. Pobierz plik