Działanie 7.6 (K47) – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr:RPZP.07.06.00-IP.02-32-K47/19 – stan na dzień 31.12.2019 r. Pobierz plik