Działanie 7.6 (K41/18) – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 sierpnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 – stan na dzień 31.08.2019 r.