Działanie 7.6 – Informacja po spotkaniu online

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 18 stycznia 2021

18 stycznia 2021 r. odbyło się spotkanie informacyjne, w formie wideokonferencji online, dotyczące naboru wniosków w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  RPO WZ 2014-2020 Typ 5: walka z wykluczeniem transportowym poprzez realizację projektu pilotażowego „Transport na życzenie” , którego celem jest  przetestowanie czy na terenie 6 sześciu gmin: Golczewo, Międzyzdroje, Węgorzyno, Sławoborze, Wierzchowo oraz  gminie Wolin istnieje konieczność uruchomienia stałych połączeń komunikacji publicznej.

W ramach projektu możliwe jest finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usług transportowych  w zakresie:

a) wydatków związanych z wyłonieniem operatora oraz dostarczaniem usługi transportu na życzenie (w szczególności koszty przejazdów, koszty związane z postępowaniem przetargowym dotyczące wyłonienia operatora, w tym koszty doradztwa prawnego);

b) wydatków związanych z uruchomieniem dyspozytorni (w szczególności zakup lub leasing sprzętu komputerowego, oprogramowania, gps, remont/adaptacja pomieszczenia przeznaczonego na dyspozytornię, koszty zatrudnienia dyspozytora oraz wyposażenia jego stanowiska pracy).

Podczas spotkania omówiono m.in. szczegółowe kryteria konkursu, jego główne założenia i wytyczne do realizacji projektów.

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania