Działanie 7.6 – Informacja o wydłużeniu terminu na dostarczenie pisemnego wniosku o przyznanie pomocy

Dodano przez: Alicja Giszczak | 17 grudnia 2018

W związku z Zarządzeniem Nr 103/2018 Dyrektora WUP w Szczecinie z dnia 7 grudnia 2018 r. dzień 24 grudnia 2018 r. ustalony został dniem wolnym od pracy dla pracowników WUP. W związku z powyższym termin dostarczenia pisemnego wniosku o przyznanie pomocy, w ramach konkursu RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6 uznaje się za zachowany w przypadku jego wpływu do Kancelarii WUP w Szczecinie w terminie do dnia 27.12.2018 r.