Działanie 7.6 – Cykl subregionalnych spotkań informacyjnych

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 5 marca 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie wraz z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego oraz Ogólnopolskim Związkiem Rewizyjnym Spółdzielni Socjalnych w ramach projektu „Spójna integracja regionalna ekonomii społecznej” organizują cykl subregionalnych spotkań informacyjnych, których celem jest przedstawienie założeń i korzyści wynikających z przystąpienia do naboru w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – typ 1, jak również zaprezentowania potrzeb, doświadczeń i przykładów dotyczących współpracy w ramach partnerstwa na rzecz wspierania rozwoju usług społecznych w regionie.

Zorganizowane zostaną 4 spotkania:

–      14 marca w  Myśliborzu,

–      15 marca w Stargardzie,

–      21 marca w Kołobrzegu,

–      22 marca  w Szczecinku.

Na spotkania zaproszeni zostali przedstawiciele Starostw Powiatowych, Urzędów Miast i Gmin, Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie, Miejskich i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej, Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej, Podmiotów Ekonomii Społecznej (w tym organizacji pozarządowych, zajmujących się statutowo obszarem usług społecznych), mieszczących się na terenie województwa zachodniopomorskiego.

Działanie 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 – typ 1, ma na celu wsparcie świadczenia usług społecznych w celu zwiększenia ich dostępności, w tym rozwój usług asystenckich (skierowanych do osób z niepełnosprawnościami) i opiekuńczych (skierowanych do osób niesamodzielnych).

Nabór projektów planowany jest w terminie od 27 kwietnia do 28 maja br. Orientacyjna kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu, wynikająca z Harmonogramu naborów wniosków o dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 na 2019, wynosi  7 345 809,00 EUR.