Działanie 7.6 aktualizacja załącznika nr 7.10 do Regulaminu konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 11 stycznia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż z uwagi na błąd techniczny zaktualizowany został załącznik nr 7.10 Wzór listy sprawdzającej wniosek o dofinansowanie do Regulaminu konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18. Pozostałe załączniki pozostają bez zmian. Pobierz plik