Działanie 7.6 – Aktualizacja listy sprawdzającej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 21 kwietnia 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zaktualizowaną Listę sprawdzającą dla projektodawcy dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20. Aktualizacja została dokonana z uwagi na wprowadzenie właściwego na dzień ogłoszenia konkursu kursu euro. Pobierz plik