Działanie 7.6 – Aktualizacja listy rankingowej po zwiększeniu alokacji

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 2 września 2019

W związku ze zwiększeniem alokacji przeznaczonej na konkurs do wartości pozwalającej zakontraktować projekty, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K41/18 z dnia 16.10.2018 r. Aktualizacja po zwiększeniu alokacji na konkurs.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.