Działanie 7.6 – Aktualizacja listy projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 13 listopada 2020

W związku z dostępnością środków na Działaniu 7.6 spowodowaną wysokim kursem euro pozwalającym zakontraktować projekty, które uzyskały pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów dla konkursu nr RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 dla Działania 7.6, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.6 Wsparcie rozwoju usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.06.00-IP.02-32-K64/20 z dnia 1.04.2020 r. Aktualizacja związana z dostępnością środków na Działaniu. W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.