Działanie 7.5 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Wezwania do złożenia wniosku o dofinansowanie nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P02/16

Dodano przez: admin | 4 marca 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji partnerstw ekonomii społecznej udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 04.03.2016 r. zaktualizowane Wezwanie do złożenia wniosku w ramach nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P02/16.

IP informuje, iż w przedmiotowym Wezwaniu został dodany następujący wskaźnik produktu:

  • Liczba podmiotów ekonomii społecznej objętych wsparciem.

Zaktualizowane Wezwanie do złożenia wniosku o dofinansowanie zostaje udostępnione poniżej.

Informacja dotycząca aktualizacji wskaźników
Informacja dotycząca aktualizacji wskaźników
informacja_dot._aktualizacji_wskaznikow_dla_Dzialani_7.5_4.03.16.pdf
Version: 4.03.16
353,3 KiB
115 Downloads
Szczegóły