Działanie 7.5 RPO WZ 2014-2020 Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach naboru pozakonkursowego nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P02/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 23 czerwca 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach naboru projektów w trybie pozakonkursowym nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P02/16 w ramach Działania 7.5 Koordynacja rozwoju sektora ekonomii społecznej oraz wsparcie rozwoju sieci kooperacji i partnerstwa ekonomii społecznej w województwie, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinasowania.

 

Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.5 RPO WZ 2014-2020
Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 7.5 RPO WZ 2014-2020
Lista_projektow_pozakonkursowych_ktore_zostaly_wybrane_do_dof._2016_06_23.pdf
143,9 KiB
118 Downloads
Szczegóły