Działanie 7.5 – Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 2 października 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach naboru nr RPZP.07.05.00-IP.02-32-P01/17 dla Działania 7.5 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik