Działanie 7.4 RPO WZ 2014-2020 Zaproszenie na spotkania informacyjne.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 20 czerwca 2016

Dnia 28 czerwca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie
oraz dnia 30 czerwca 2016 r. w godz. 11:00 – 13:00 w sali Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Koszalinie,
odbędą się spotkania informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) RPO WZ 2014-2020
– Konkurs nr RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16.
Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 24 czerwca 2016 r. do godz. 12:00, na adres pawel_kedzior@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.
Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, w spotkaniach może uczestniczyć tylko jedna osoba z danej instytucji.
W przypadku spraw organizacyjnych związanych ze spotkaniami prosimy kontaktować się telefonicznie z Biurem Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 163/164.

 

Formularz zgłoszeniowy na dzień 28 czerwca 2016r.
Formularz zgłoszeniowy na dzień 28 czerwca 2016r.
Formularz_zgloszeniowy_7.4-RPO-WZ.docx
71,6 KiB
145 Downloads
Szczegóły