Działanie 7.4 RPO WZ 2014-2020. Spotkanie dotyczące Regulaminu naboru.

Dodano przez: Daniel Sawicki | 29 czerwca 2016

Dnia 28 czerwca 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie
na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych) RPO WZ 2014-2020
– Konkurs nr RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16.
W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, w tym m.in. typy projektów, kryteria wyboru projektów, zasady ich realizacji czy etapy oceny wniosków oraz najczęściej popełniane błędy. W drugiej części spotkania w trakcie panelu dyskusyjnego udzielono odpowiedzi na pytania zgłaszane przez uczestników.
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania rozpocznie się 11 lipca br. i potrwa do 1 sierpnia. Serdecznie zapraszamy do aplikowania.
Dokumentacja konkursowa znajduje się pod adresem http://rpo.wup.pl/?announcements=7-4

 

Prezentacja dotycząca regulaminu naboru oraz odpowiedzi na pytania
1,4 MiB
284 Downloads
Szczegóły