Działanie 7.4 – Lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki | 31 stycznia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje listę umów zawartych w ramach konkursu RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16 – stan na dzień 31 stycznia 2017 r.
Pobierz plik