Działanie 7.4 Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej dla konkursu nr RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16

Dodano przez: Alicja Giszczak | 10 sierpnia 2016

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.04.00-IP.02-32-K10/16, Działania 7.4 Tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych (w szczególności spółdzielni socjalnych), Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.4 RPO WZ 2014 - 2020
Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej w ramach Działania 7.4 RPO WZ 2014 - 2020
lista-wnioskow-zakwalifikowanych-do-oceny-merytorycznejw-ramach-Dzialania-7.4_20160810.pdf
100,2 KiB
136 Downloads
Szczegóły