Działanie 7.3 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K04/15

Dodano przez: admin | 30 grudnia 2015

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 30.12.2015 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.1.

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony w następującym zakresie:

  • zmiany numeru Regulaminu;
  • dodania terminu pisemny wniosek o przyznanie pomocy oraz doprecyzowania zapisów związanych z procedurą
  • składania wniosków o dofinansowanie projektu.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.1 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin konkursu 7.3 RPO WZ wersja 1.1
Regulamin konkursu 7.3 RPO WZ wersja 1.1
Regulamin_konkursu_7.3_wersja_1.1_bez_rec_1.pdf
543,5 KiB
114 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian Regulaminu konkursu 7.3 RPO WZ
Tabela zmian Regulaminu konkursu 7.3 RPO WZ
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu_7.3_30.12._2015_r.doc
2,1 MiB
148 Downloads
Szczegóły
Załączniki
Załączniki
zalaczniki_do_wyslania_7.32.zip
4,5 MiB
102 Downloads
Szczegóły