Działanie 7.3 (typ I) – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 stycznia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 stan na dzień 31.12.2018 r. Pobierz plik