Działanie 7.3 typ 1 – Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dodano przez: Alicja Giszczak | 19 lipca 2018

Dnia 31 lipca 2018 r. w godz. 11:00 – 14:00, w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej RPO WZ 2014-2020.

Konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18

Zgłoszenia na spotkania można przesyłać do dn. 27 lipca 2018 r. do godz. 14:00, na adres aleksandra_romanowicz@wup.pl, wyłącznie przy pomocy dołączonego formularza.

W sprawach organizacyjnych, związanych ze spotkaniem, prosimy kontaktować się telefonicznie z p. Aleksandrą Romanowicz, pracownikiem Biura Informacji i Promocji EFS w Szczecinie, pod numerem telefonu (91) 42 56 164.

Serdecznie zapraszamy do udziału w niniejszym spotkaniu.