Działanie 7.3 – spotkanie dotyczące naboru wniosków w Szczecinie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 2 sierpnia 2018

31 lipca 2018 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie informacyjne dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej.

W ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 Wnioskodawcy obejmą wsparciem 4 regiony:

Szczeciński

powiaty: gryficki, kamieński, goleniowski, policki, Miasto Świnoujście, Miasto Szczecin

Koszaliński

powiaty: sławieński, koszaliński, białogardzki, kołobrzeski, Miasto Koszalin

Stargardzki

powiaty: stargardzki, choszczeński, pyrzycki, myśliborski, gryfiński

Szczecinecki

powiaty: szczecinecki, wałecki, drawski, świdwiński, łobeski

Podczas spotkania przedstawiono założenia konkursu oraz wytyczne do realizacji projektów. Następnie omówiono wszystkie kryteria, obligatoryjne warunki wsparcia oraz udzielano odpowiedzi na pytania dotyczące konkursu, zgłaszane przez uczestników spotkania.

W ramach działania 7.3 przewidziano możliwość finansowania usług wsparcia ekonomii społecznej, które będą składać się m.in. z usług doradczych, szkoleniowych, prawnych, czy księgowych. Efektem realizowanych działań będzie stworzenie warunków do funkcjonowania podmiotów ekonomii społecznej, co wzmocni ich pozycję konkurencyjną. Ponadto, realizowane będą działania polegające na tworzeniu nowych miejsc pracy, co ograniczy to ryzyko bezrobocia wśród osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym. Pomoże to w budowaniu sprawnego systemu pomocy dla sektora ekonomii społecznej, zarówno w zakresie efektywności świadczonych usług, jak i profesjonalizacji i ekonomizacji działalności.

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania