Działanie 7.3 RPO WZ 2014-2020 – Spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków

Dodano przez: admin | 16 lutego 2016

W dniu 16 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dot. naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla tworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej RPO WZ 2014-2020 – Konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K04/15.

W pierwszej części spotkania omówiono regulamin naboru wniosków w tym: typy projektów, grupy docelowe, podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie, zasady oceny wniosków. W drugiej części spotkania zaprezentowano odpowiedzi na pytania dotyczące organizowanego konkursu, zgłoszone przez uczestników.

Prezentacja
Prezentacja
spotkanie_informacyjne_7.3-_1_layout.ppt
2,8 MiB
280 Downloads
Szczegóły
Omawiane pytania
Omawiane pytania
Prezentacja_7.3_-_faq.ppt
2,0 MiB
271 Downloads
Szczegóły