Działanie 7.3 RPO WZ 2014 – 2020 Harmonogram przeprowadzania kolejnych etapów oceny i wyboru wniosków do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16

Dodano przez: admin | 25 lutego 2016

W związku z zakończonym w dniu 19 lutego 2016 r. naborem wniosków o dofinansowanie projektów dla konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 ogłoszonego w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia szczegółowy harmonogram etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu (Załącznik nr 1).

Harmonogram oceny wniosków
Harmonogram oceny wniosków
harmonogram_oceny_wnioskow_7_3.pdf
99,4 KiB
115 Downloads
Szczegóły