Działanie 7.3 RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja Regulaminu konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16

Dodano przez: admin | 20 stycznia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 20.01.2016 r. zaktualizowany Regulamin konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.2.

IP informuje, iż przedmiotowy Regulamin został zmieniony w następującym zakresie:

  • udostępniono załącznik nr 7.9 Wzór karty oceny strategicznej wniosku o dofinansowanie
  • zmieniono klasyfikację wskaźników w załączniku nr 7.10 Lista wskaźników specyficznych dla projektu określonych dla konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16 w wersji 1.2 wraz z obowiązującymi załącznikami zostaje udostępniony poniżej.

Regulamin konkursu 7.3 wersja 1.2
Regulamin konkursu 7.3 wersja 1.2
Regulamin_konkursu_7.3_wersja_1.2_bez_rec_1.pdf
543,5 KiB
92 Downloads
Szczegóły
Tabela zmian
Tabela zmian
Tabela_zmian_regulaminu_konkursu_20.01.2016_r..docx
1,9 MiB
97 Downloads
Szczegóły
Załączniki
Załączniki
zalaczniki_do_wyslania_1.2.zip
Version: 1.2
6,0 MiB
22 Downloads
Szczegóły