Działanie 7.3 – Lista wniosków zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 11 października 2018

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 dla Działania 7.3 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik