Działanie 7.3 – Lista sprawdzająca dla Projektodawcy

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 17 sierpnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu 17.08.2018 r., Listę sprawdzającą dla projektodawcy pomocną w stwierdzeniu, czy wniosek spełnia wszystkie wymagania i kryteria oceny w ramach konkursu RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18. Pobierz plik