Działanie 7.3 – Lista projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej

Dodano przez: Alicja Giszczak | 8 stycznia 2019

 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w dniu dzisiejszym udostępnia  Listę projektów konkursowych rozpatrzonych w ramach procedury odwoławczej dla Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej złożonych w odpowiedzi na konkurs nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18, skierowanych do oceny w ramach Komisji Oceny Projektów. Planowany termin rozpoczęcia prac Komisji Oceny Projektów to 16.01.2019 r. Pobierz plik