Działanie 7.3 – Aktualizacja Regulaminu konkursu

Dodano przez: Alicja Giszczak | 3 sierpnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działania 7.3 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym zaktualizowany Regulamin konkursu w wersji 1.1. Ponadto opublikowane zostają Ogólne zasady udzielania wsparcia na tworzenie miejsc pracy w sektorze ekonomii społecznej m.in. poprzez wsparcie na tworzenie przedsiębiorstw społecznych w ramach działania 7.3 RPO WZ 2014-2020 (wersja 1.2) – z dnia 27 lipca 2018 r.

Zaktualizowany Regulamin konkursu nr: RPZP.07.03.00-IP.02-32-K38/18 w wersji 1.1 został udostępniony poniżej.

Pobierz plik:

Aktualizacja Regulaminu konkursu wersja 1.1

Tabela zmian

Załączniki