Działanie 7.3 Aktualizacja Listy projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16

Dodano przez: Daniel Sawicki | 20 czerwca 2016

W związku z koniecznością doprecyzowania danych Nazwa Projektodawcy dot. oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.03.00-IP.02-32-K01/16, Działania 7.3 Wsparcie dla utworzenia i/lub funkcjonowania (w tym wzmocnienia potencjału) instytucji wspierających ekonomię społeczną zgodnie z Krajowym Programem Rozwoju Ekonomii Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy przedstawia zaktualizowaną Listę projektów konkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania, wskazując nazwę akredytowanego OWES w zamian nazwy Lidera konsorcjum.
Przedmiotowa zmiana ma jedynie charakter doprecyzowujący. Podmiot, jak i projekty, które w ramach konkursu rekomendowane są do dofinansowania, a także kwoty pozostają bez zmian.

 

Lista rankingowa dla Działania 7.3 z dnia 20.06.2016
Lista rankingowa dla Działania 7.3 z dnia 20.06.2016
Lista-rankingowa-dla-Dzialania-7.3-z-dnia-20.06.2016
Version: 20.06
133,5 KiB
242 Downloads
Szczegóły