Działanie 7.2 Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Daniel Sawicki | 27 kwietnia 2017

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16, stan na dzień 28.04.2017 r.
Pobierz plik