Działanie 7.2 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 30 września 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 – stan na dzień 30.09.2020 r. Pobierz plik