Działanie 7.2 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 marca 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 stan na dzień 31.03.2020 r. Pobierz plik