Działanie 7.2 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 31 grudnia 2019

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach naboru nr:RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 – stan na dzień 31.12.2019 r. Pobierz plik