Działanie 7.2 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 31 sierpnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: RPZP 07.02.00-IP.02-32-K33/18, stan na dzień 31.08.2018 r. Pobierz plik