Działanie 7.2 – Zbiorcza lista zawartych umów

Dodano przez: Alicja Giszczak | 1 sierpnia 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie publikuje zbiorczą listę zawartych umów w ramach konkursu nr: – RPZP 07.02.00-IP.02-32-K33/18 – stan na dzień 31.07.2018 r. Pobierz plik