Działanie 7.2 – zaktualizowany harmonogram oceny wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 29 maja 2018

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie pełniący rolę IP w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, informuje o wydłużeniu etapu oceny merytorycznej wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18 do dnia 29 czerwca 2018 r. W związku z powyższym zostaje udostępniony zaktualizowany harmonogram przeprowadzania etapów oceny i wyboru wniosków w odniesieniu do ww. konkursu.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy dotrzymanie harmonogramu nie będzie możliwe WUP w Szczecinie zastrzega sobie prawo do kolejnej aktualizacji harmonogramu.

Pobierz plik:
Zaktualizowany harmonogram oceny wniosków