Działanie 7.2 – Zakończenie naboru wniosków

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 6 maja 2020

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20, skutecznie złożono dokumentację aplikacyjną dla 15 wniosków, o wnioskowanej wartości dofinansowania wynoszącej 23 510 850,15 PLN. Skuteczne złożenie dokumentacji polegało na opublikowaniu wniosku w terminie naboru tj. od 9.03.2020 r. do 27.04.2020 r. do godz. 15:00 w systemie LSI oraz na dostarczeniu do WUP w Szczecinie Pisemnego wniosku o przyznanie pomocy w terminie do 4.05.2020 r.