Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014 – 2020 publikacja załącznika „Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze polityki społecznej województwa zachodniopomorskiego”

Dodano przez: Alicja Giszczak | 9 sierpnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, w dniu 9.08.2016 r. udostępnił załącznik „Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze polityki społecznej województwa zachodniopomorskiego” w ramach Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020.
Analiza sytuacji wewnątrzregionalnej w obszarze polityki społecznej województwa zachodniopomorskiego Działanie 7.2 RPO WZ 2014 - 2020
6,6 MiB
294 Downloads
Szczegóły