Działanie 7.2 w ramach RPO WZ 2014-2020 – aktualizacja załącznika nr 7.13 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 7.2, nr konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K11/16

Dodano przez: Katarzyna Sobieraj | 8 sierpnia 2016

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie, pełniący rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Działanie 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 – 2020, udostępnia w dniu dzisiejszym, tj. 08.08.2016 r. zaktualizowany załącznik nr 7.13 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla konkursu w ramach Działania 7.2.

 

Załącznik 7.13 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla Działania 7.2
Załącznik 7.13 Zestawienie standardu i cen rynkowych wybranych wydatków i usług typowych dla Działania 7.2
zal_7.13-Zestawienie-standardu-i-cen-rynkowych-wybranych-wydatkow-i-uslug-typowych-dla-konkursu-w-ramach-Dzial.pdf
787,6 KiB
331 Downloads
Szczegóły