Działanie 7.2 – Spotkanie informacyjne w Szczecinie

Dodano przez: Kamil Paćkowski | 27 lutego 2020

26 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 7.2 RPO WZ 2014-2020 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (nr konkursu RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20).

Nabór wniosków dotyczy osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym poprzez tworzenie nowych oraz rozwój już istniejących podmiotów integracji społecznej, takich jak:

– Centra Integracji Społecznej (CIS),

– Kluby Integracji Społecznej (KIS),

– Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ),

– *Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ),

a także innych podmiotów działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.

Podczas spotkania szczegółowo omówiono m.in. główne cele działania, wytyczne do realizacji projektów, kryteria wyboru projektów, zasady oceny wniosków, oraz wytyczne do realizacji projektów, a także odpowiadano na wszystkie pytania zadane przez uczestników.

* W ramach niniejszego konkursu, w odniesieniu do Warsztatów Terapii Zajęciowej, możliwy jest rozwój istniejących WTZ, a nie tworzenie nowych.

Pobierz plik:
Prezentacja ze spotkania