Działanie 7.2 – Spotkanie dotyczące naboru wniosków w Koszalinie

Dodano przez: Alicja Giszczak | 11 stycznia 2018

10 stycznia 2018 r. w koszalińskiej Filii Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie odbyło się spotkanie dotyczące naboru wniosków o dofinansowanie projektów konkursowych w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej. Działanie to realizowane będzie w trybie konkursowym (konkurs nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K33/18) dzięki środkom Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.
Podczas spotkania omówiono regulamin naboru wniosków, skupiając się przede wszystkim na omówieniu kryteriów konkursowych i wymaganiach stawianych Wnioskodawcom. Przedstawiono również schemat i zmiany w zasadach oceny wniosków oraz zaprezentowano zmiany dotyczące informacji i promocji. Ponadto, w czasie panelu dyskusyjnego, pracownicy WUP w Szczecinie odpowiedzieli na wszystkie pytania, czy wątpliwości uczestników.
Celem rozpoczynanych przedsięwzięć jest aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie poprzez tworzenie i rozwijanie podmiotów integracji społecznej, tj. Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej oraz Zakładów Aktywności Zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej, których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza.
Prezentacja ze spotkania