Działanie 7.2 – Lista projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej

Dodano przez: Daniel Sawicki | 20 czerwca 2017

W związku z zakończeniem oceny wniosków pod kątem braków formalnych w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K22/17 Działania 7.2 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów zakwalifikowanych do oceny merytorycznej. Pobierz plik