Działanie 7.2 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 23 stycznia 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków po procedurze odwoławczej w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zaktualizowaną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej  Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K50/19 z dnia 23.05.2019 r. – aktualizacja po zakończeniu oceny wniosków, które w wyniku przeprowadzenia procedury odwoławczej zostały skierowane do ponownej oceny.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Skład członków KOP nie uległ zmianie.

Pobierz plik:

Lista rankingowa