Działanie 7.2 – Lista projektów wybranych do dofinansowania

Dodano przez: Alicja Giszczak | 21 lipca 2020

W związku z zakończeniem oceny wniosków w ramach konkursu nr RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 dla Działania 7.2, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie przedstawia zatwierdzoną Listę projektów wybranych do dofinansowania w ramach Działania 7.2 Wsparcie dla tworzenia podmiotów integracji społecznej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w ramach konkursu nr: RPZP.07.02.00-IP.02-32-K62/20 z dnia 4.02.2020 r. Informujemy, iż w przedmiotowym konkursie odstąpiono od przeprowadzenia oceny strategicznej. Decyzją Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego zwiększono kwotę środków przeznaczonych na konkurs pozwalającą na skierowanie do dofinansowania 8 projektów.

W związku z tym, że lista jest publikowana również w wersji edytowalnej, Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż w kwestiach spornych rozstrzygnięcie zawsze będzie dokonywane w oparciu o dokument zamieszczony w formacie pdf.

Ponadto IOK zamieszcza listę członków KOP.

Pobierz plik:

Lista projektów

Lista członków KOP